Ce se va întâmpla cu lumea asta?

dark clouds in the sky

Dacă nu ai inspirație la ce anume să studiezi din Biblie, în perioada aceasta, îți recomand să te oprești la cartea Romani, sau Ioan. Vei găsi subiecte pentru toate vârstele (spiritual vorbind).

fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gânduri deșarte, și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți, și au înebunit; și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor; așa că își necinstesc singuri trupururile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.

Romani 1:21-25 VDC

Indiferent că vorbim de vremurile contemporane, sau de alte vremuri apuse, omul, în raportarea lui față de Făcător, este același: iubește întunericul și nu lumina,

iubește păcatul, în locul sfințeniei și iubește neadevărul/minciuna în locul adevărului. De aceea ajunge omul să fie lăsat în voia minții lui blestemate.

Iar când vorbim despre faptul că s-au fălit că sunt înțelepți, tot timpul îl vedem a fi valabil pentru alții. Doar că, Biblia nu trebuie studiată pentru alții. Biblia este un îndrumător spre Hristos. Adică, eu și fiecare individ în parte, dacă vrea să ajungă la Dumnezeu, prin Isus Hristos, trebuie să studieze Biblia.

Nu pentru a-i îndemna pe alții la Hristos, ci pentru a se întâlni el/ea personal cu Isus. Dacă există această dorință sinceră, abia după aceea putem vorbi de a spune și celorlalți.

Și încă, de preferat este să spunem altora după ce ne-am întâlnit noi personal cu Isus. Că altfel riscăm să fim ca și Saul din Tars: plini de evlavie, dar prigonitori ai Bisericii lui Hristos.

Iar după ce m-am întâlnit cu Isus, și El mă cunoaște, vorbim despre o relație personală cu El, o relație în care suntem una. Adică, eu voi fi caracterizat, cel mai bine de următoarea afirmație: eu trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, iar toate faptele mele, nu mai vin din firea mea păcătoasă, ci sunt făcute de Isus Hristos, care locuiește în mine și le face prin mine.

Trăind așa, voi crește și voi rodi, în vederea rămânerii în Viță, care este Calea, Adevărul și Viața – adică în Domnul nostru Isus Hristos. Și atunci voi putea spune:

Cel ce adeverește aceste lucruri zice: ”Da, Eu vin curând.” Amin! Vino Doamne Isuse!

Apocalipsa 22:20 VDC

Iar pentru a vedea ce ne spune lumea despre lumea aceasta, avem în cartea 2 Petru, un pasaj tare frumos:

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.

Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură, și pământul, cu tot ce este pe el, va arde.

Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de căldura focului?

Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace.

Să credeți că îndelunga răbdarea a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

Voi deci, preaiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria; ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin.

2 Petru 3:9-18 VDC

Îți mulțumim Isuse, că ne descoperi tot ce avem nevoie!

Slavă Ție Doamne Isuse în veci de veci!

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: