De ce să postesc? De ce să mă rog? De ce să citesc Biblia?

green tree plant photography
De ce să postesc? De ce să mă rog? De ce să citesc Biblia?

Pentru că Acela care te-a creat ți-a spus să faci asta, ca tu să poți trăi și experimenta viața așa cum El, Dumnezeu Creatorul a proiectat-o.

Dacă ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, noi nu vrem să facem, înseamnă de fapt că noi ne-am depărtat așa de tare de El, suntem atât de răzvrătiți față de El și ne comportăm ca niște vrăjmași ai Lui, dacă nu suportăm când El, ca un Tată bun și iubitor ne vorbește și ne învață ce să facem ca să ne fie bine.

Și cum ajungem în starea aceasta?

Păcătuind…

Sau, călcând în picioare Legea lui Dumnezeu, devenim, prin păcat, călcători ai Legii lui Dumnezeu.

Am mai spus și nu ne e greu să repetăm că, în spatele oricărui păcat se află un demon. Iar noi, când păcătuim, facem voia acelui demon, făcându-ne astfel una cu acel demon. Iar aceasta are ca rezultat identitatea mea este lipită de identitatea acelui demon, căruia eu m-am închinat.

De aceea, am și scris în unul din articolele anterioare, că omul care păcătuiește își pierde identitatea pentru că identitatea lui seamănă din ce în ce mai mult cu a acelui demon.

Iar ca exemplu concret, un om care spune minciuni, se aseamănă cu Diavolul, tatăl minciunii (după cum ne învață Domnul nostru Isus Hristos) și se va asemăna cu orice alt mincinos.

La fel cum cei lacomi de avere seamănă între ei, pentru că ei au ca tată pe Mamona. Și bineînțeles că cei care trăiesc în curvie și în preacurvie seamănă între ei, deoarece ei, de bună voie se închină unui demon, cunoscut sub diverse nume în istorie, dar ne dăm seama că este același demon, deoarece are aceeași identitate. Denumirile pentru acest demon sunt: Astartea, Afrodita, Diana, etc.

Acest demon parșiv, vine în societate mințind oamenii că au nevoie de cât mai multă plăcere fizică pentru a ajunge la fericire. Dar, în realitate, acest demon distruge familia, sănătatea trupului, sănătatea emoțională, iar pe deasupra aduce sodomia și cere ca jertfă să se omoare copiii…

Este prezent acest demon în societatea noastră astăzi? Uitați-vă la moda provocatoare, la pandemia globală de pornografie înfiltrată în orice loc și la marșurile prin care păcatului curviei, preacurviei și sodomiei i se acordă cinste…

Aceasta este de fapt identitatea acestui demon… Cine se lasă înșelat de acest demon, se face una cu acest demon și preia identitatea acestui demon. Iar omul se face vinovat astfel și de încălcarea celei mai mari porunci: Să te închini Domnului Dumnezeului Tău și numai Lui să i te închini!

Păi, eu dacă păcătuiesc la îndemnul demonului, eu mă închin prin ascultare acelui demon…

Înțelegeți gravitatea păcatului?

Biblia este plină de astfel de exemple, dar epistola lui Pavel, 1 Corinteni, este cartea care tratează cel mai în detaliu aceste probleme și chiar vă recomand s-o citiți pe toată de la început până la sfârșit, de cât mai multe ori.

Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor; nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor.

1 Corinteni 10 cu 21 VDCC

Așa, deci, eu vreau să citesc zilnic din Biblie, pentru că vreau să mă umplu de Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Iar dacă eu semăn Cuvântul lui Dumnezeu în mine, Cuvântul va încolți și va aduce roadele Duhului Sfânt.

Dar, pentru că noi ne-am pervertit și am păcătuit, știm că avem, în dar, jertfa Domnului Isus Hristos, ca prin credința în El, prin Sângele Lui, noi suntem spălați de păcatele noastre, Dumnezeu ne iartă pentru că noi credem în jertfa Fiului Său și ne socotește neprihăniți.

Iar noi, pentru că ne-am pocăit de faptele noastre rele, de păcatele noastre, ne dorim să nu mai păcătuim și ne sfințim pentru că, vrem să semănăm cât mai mult cu Domnul Isus Hristos.

Iar noi ajungem să fim una cu Domnul Isus, în momentul în care ascultăm de El și facem ceea ce El ne-a învățat să facem.

Domnul Isus s-a rugat, a postit, era plin de Cuvântul Scripturilor ca noi să știm cum vrea El să trăim pe acest pământ.

Când facem așa, semănăm cu Domnul Isus.

Și este și un text biblic foarte frumos:

și, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia.

Faptele apostolilor 11 cu 26 VDCC

Numele de creștin, chiar dacă a fost dat în derâdere, a fost și este purtat cu cinste și reponsabilitate de adevărații creștini, pentru că înseamnă un Cristos mai mic. Adică, un creștin autentic, seamănă cu Domnul Isus Hristos.

Vrem să semănăm și mai mult cu Domnul Isus? Haideți să ne lepădăm de sine, să ne pocăim de faptele noastre rele și să ne umplem de Cuvântul lui Dumnezeu, citind Biblia, să ne rugăm ca El să ne ajute și să ne descopere din aproape în aproape Voia Lui cu privire la noi și să postim cu bucurie, pentru că știm că postul și rugăciunea ne ajută să ne fie greață de păcat și să urâm păcatul.

Vreau să închei cu vorbele Domnului Isus Hristos:

Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.

Ioan 14 cu 21 VDCC

Dacă eu caut să ascult de poruncile Domnului, El îmi promite că mă va iubi și mi Se va arăta mie, un păcătos…

Ce promisiune măreață și plină de dragoste!

A lui Dumnezeu să fie toată slava, în veci! Amin.

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: