Puterea Numelui Său

lightning strikes

Puterea Numelui Său.

În Numele Lui poți fi vindecat, iertat și mântuit!

Și ce mă întristează profund este faptul că mulți știu acest adevăr minunat, dar nu-l înțeleg, iar cei care îl înțeleg, nu-și dau toate silințele să își facă aproapele să înțeleagă.

Cum așa?

De exemplu, când în țară nu este apă potabilă, totul s-a transformat în deșert, iar cineva dă de un izvor de apă, capabil să adape întreg poporul și să nu sece, iar acea persoană decide că trebuie să țină numai pentru sine, să fie secret, cum îl numesc oamenii pe acest om?

Un egoist”! Alții, mai direcți, îl numesc chiar ”ucigaș”!

Și-atunci, când un om, care, pe plan spiritual, a găsit Apa Vieții, ce are o Putere așa de mare, încât să vindece, să ierte păcatele și să mântuiască, trecând de la moarte, la viața veșnică o persoană, cum poate să nu ardă, fiind mustrat constant de cugetul său, că aproapele său, aleargă înspre moartea veșnică???

Preaiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții.

1 Ioan 4:11 VDCC

Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Și-a dat viața pentru noi; și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați.

1 Ioan 3:16 VDCC

Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său este încă în întuneric până acum. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

1 Ioan 2:9,11 VDCC

Acum, dacă eu refuz să țin poruncile Domnului Isus Hristos, eu sunt ori un răzvrătit, ori un fățarnic. În ambele cazuri, sunt și rămân în întuneric.

Iar Biblia este clară, când spune, că cel care rămâne în întuneric, este de fapt un om mort, spiritual, care, va trece de la o moarte spirituală la o moarte veșnică, o dată cu terminarea vieții din trupul acesta.

Totuși, niciun om și chiar nici toți oamenii adunați la un loc, nu pot avea puterea necesară să învieze un om mort fizic. Deci, nici nu are sens să vorbim despre puterea necesară (nespus mai mare) de a putea învia un om, în timp ce, acesta încă trăiește în trup.

Teologic, noi vorbim și spunem ușor, că e învierea duhului omului, că omul este născut din nou. Și e corect și chiar foarte important să cunoaștem învățăturile creștine.

Dar, acum, vreau să ne smerim și să ne cunoaștem și mai mult Domnul și Mântuitorul nostru, încercând să medităm asupra Puterii Lui.

Numai El poate și are Puterea Totală! Și asta, pentru că El este puterea absolută!

Noi, prin puterea Lui, am luat ființă, am primit o măsură de putere, cât să putem face ceea ce El vrea să facem.

Iar dacă nu ținem poruncile, El ne lasă în pace, în final, ajungând, în hăul numit: blestemul voii noastre pământești.

Dar, dacă le ținem, El lucrează prin noi, ne echipează și se folosește de puterea Lui, pentru a-Și face lucrarea Lui.

Acum, urmează un verset cheie pentru articolul de azi:

Și Domnul a zis: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia: <Dezrădăcinează-te și sădește-te în mare>, și v-ar asculta.

Luca 17:6 VDCC

De cine ar asculta de fapt dudul? De om, sau de Creator și Stăpân?

Bineînțeles că de Dumnezeu, care ne dă dreptul să ne chemăm copiii Lui, prin credința în Jertfa Domnului Isus Hristos!

Acum, noi, pentru a ne verifica starea, ne uităm la credința noastră și-o analizăm, prin pârghiile disponibile:

  1. Puterea Lui Dumnezeu se vede atât în viața noastră, cât și în slujirea aproapelui?
  2. Credința noastră rodește aceleași roade, precum cele pe care le găsim pe paginile Scripturii?
  3. Vedem Duhul Sfânt din plin în viața noastră?

Dacă noi, nu răspundem, cel puțin, cu un ”DA!” la toate cele 3 întrebări de mai sus, trebuie să ne oprim și să căutăm cu toată puterea noastră pe Domnul Isus Hristos, pentru că, adevărul este că încă suntem în întuneric.

Nu vă lăsați înșelați să faceți pașii 4, 5 și 6, când primii 3, nu sunt făcuți conform Bibliei, pentru că, mai mult ca sigur, nu veți ști unde mergeți, pentru că, totul e beznă și întuneric.

Acum, Domnul Isus Hristos, a certat marea și vânturile, și ele au ascultat de El. Unui orb din naștere i-a dat vederea (ceea ce este cu adevărat imposibil din perspectiva omenească). Apoi, pe Lazăr l-a înviat din morți, mort de 4 zile, ce miroasea greu (vezi Ioan 11:39).

Tot El, a murit pentru păcatele omenirii și a înviat a 3-a zi, apoi, S-a înălțat la cer și ne-a promis că se întoarce și pe toți aceia, care au crezut cu adevărat în El, El ne va lua la cer și vom trăi veșnic împreună cu El, în Împărăția Cerurilor.

Toată creația mărturisește că Dumnezeu, este Creatorul, iar noi, putem să începem să tremurăm în fața Puterii Lui.

Iar apoi, cu frică și cutremur să ne apropriem cu încredere de Domnul Isus Hristos și de jertfa Lui și să apucăm viața veșnică prin credință și să rămânem strâns lipiți de El, fiind întăriți de El, prin puterea Numelui Său, care face minuni, atât cu noi, cât și prin noi, cu aproapele nostru!

Ce nume minunat! Ce putere desăvârștită!

După cum voi odinioare n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum, tot așa, ei, acum, n-au ascultat, pentru ca, prin îndurarea arătată vouă, să capete și ei îndurare.

Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți.

O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui!

Și, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”

Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.

Romani 11:30-36 VDCC

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: