Importanța și semnificația nașterii Domnului Isus Hristos

merry christmas sign

Importanța și semnificația nașterii Domnului Isus Hristos.

Mai întâi, haideți să ne uităm la varianta din engleză.

Englezii spun: „Merry Christmas!”, pe când noi, românii spunem „Crăciun Fericit!”. Care e diferența?

”Christmas”, luat și tradus din engleza veche, înseamnă literalmente: Liturghia lui Hristos (Christ`s Mass).

”Merry” înseamnă vesel, fericit, voios.

Deci, am putea spune, că noi, am reușit, în limba română să traducem correct doar cuvântul ”Merry”, iar, la partea cea mai importantă, am greșit lamentabil.

Cum poți să iei sărbătoarea lui Cristos și slujba închinată Lui și să-L elimini pe sărbătorit din numele sărbătorii?

Nu pot să cred că e doar o greșeală făcută din neștiință, ori necunoștiință, ori chiar ignoranță. Personal, consider că această greșeală, este una voită!

Și aceasta este întărită și de argumentul cultural al românilor, când spunem că: ”am fost și-am participat la ziua de naștere a pesoanei X”.

Iar ziua de naștere, chiar dacă nu este numaidecât o sărbătoare creștină, noi nu o includem în sărbători păgâne și, pe deasupra, îi dăm o atenție deosebită.

Acum, dacă eu zic: ”m-am bucurat la sărbătoarea nașterii lui Vasile” și aud că și tu mergi la sărbătoarea nașterii lui Ion, și-ți urez să ai un timp frumos la sărbătoarea lui Ion, nu este cu mult mai important să-ți spun: ”Să te bucuri la sărbătoarea nașterii lui Cristos”, Domnul și Mântuitorul nostru?

Ce facem noi, în schimb, este ca și cum tu te duci la sărbătoarea nașterii lui Ion, iar eu îți urez să te bucuri la sărbătoarea nașterii lui Vasile…

Și de ce atâta vorbă pentru asta?

Pentru că, această sărbătoare, a nașterii Domnului Isus Hristos, este, în adevăr, de o importanță colosală pentru omenire.

Ioan ne zice așa:

La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.

El era la început cu Dumnezeu.

Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.

În El era viața, și viața era lumina oamenilor.

Lumina luminează în întuneric, și întunericul n-a biruit-o.

Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.

El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.

A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.

Ioan a mărturisit despre El când a strigat: ”El este Acela despre care ziceam eu: ”Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine.”

Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singirul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.

Ioan 1:1-5, 9-18 VDCC

Deci, venirea Domnului Isus Hristos în lume, este atât de importantă pentru noi, deoarece, Acela care este în Sânul Tatălui, El a venit și ni L-a făcut cunoscut pe Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu Fiul, Cuvântul care S-a întrupat, ca să ne aducă vestea bună a Evangheliei.

Iar semnificația, la fel de importantă, este că, harul și adevărul au venit prin Isus Hristos.

Merită să sărbătorim aceasta? Eu zic că da! Și poate că de mai multe ori pe an, dacă nu, chiar zilnic, să-L cinstim și să fim părtași la Liturghia lui Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru!

Bucurați-vă la sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos!

A lui Dumnezeu să fie toată slava, în veci! Amin.

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: