Aș vrea să lupt, dar…

medieval armor

Aș vrea să lupt, dar nu am sabie, ori, nu am armură, ori cal de luptă, ori nu am cu cine. Cam astea ar fi majoritatea răspunsurilor la un sondaj.

Observi că, marea majoritate dau vina pe ceva extern, ca și motiv principal pentru care ei nu luptă acum.

Adică, dacă celui care a răspuns că nu are sabie, dacă i-ai oferi o sabie, din răspunsul lui, reiese că cum pune mâna pe sabie, cum se duce la luptă și duce lupta cea bună.

De-ar fi așa…

De fapt, răspunsurile astea evazive, în care de vină niciodată nu sunt eu, sunt răspunsurile la întrebările vitale din viața mea, pe care eu mi le dau, în așa fel, încât să îmi sabotez singur viața.

În loc să-mi spun adevărul și să încep să caut să rezolv acea problemă interioară, mă mint frumos și apoi, pasivizez o viață întreagă de pe poziția de trântor, dar eu mă văd o victimă.

Nu ai sabie? Ia cea mai bună sabie cu două tăișuri, capabilă să străpungă și să separe și duhul de suflet.

Dacă nu știi despre ce e vorba, dă-mi voie să te ajut.

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii.

Evrei 4:12 VDC

Fiind o sabie cu două tăișuri, în primul rând, trebuie să te asiguri că o menții unde trebuie. În sensul că, trebuie să strălucească tot timpul. Să nu o lași să ruginească.

Dar, pentru a fi sigur că ea nu ruginește, trebuie s-o folosești zilnic. Să depui energie timp și pasiune în a exersa manevrarea acestei săbii.

Mare atenție! Această sabie tu nu o exersezi pentru alții. Nu! Fiecare trebuie să exerseze pentru sine mai întâi. Pentru că, pe câmpul de luptă, chiar nu e nevoie de un potențial soldat să care armele pentru alții.

Cum să exersez?

Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul!

Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji.

Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt.

Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

1 Corinteni 9:23-27 VDC

N-am armură?

De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul.

Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii.

Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău.

Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.

Efeseni 6:13-17 VDC

Cu cine mă lupt?

Căci noi n-avem de luptat impotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.

Efeseni 6:12 VDC

Da! Ce ușor, simplu și direct ne dă aceste răspunsuri Biblia!

Acum, aș mai lua câteva răspunsuri, pe care, la sondajul nostru, oamenii nu prea au vrut să recunoască că ar avea și ceva probleme interioare.

Ce fac, dacă, nu lupt, pentru că mi-e frică?

Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică; ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: ”Ava!”, adică: ”Tată!”

Romani 8:15 VDC

Ce fac dacă simt că nu am putere?

Aici, pentru a avea perspectiva completă, vom avea nevoie de 3 referințe:

  1. Cum ajunge această putere în noi și la ce ne ajută?

Ci voi veți primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, și până la marginile pământului.

Faptele Apstolilor 1:8 VDC

2. Am vreo siguranță că dacă cer Duhul Sfânt, voi și primi?

De aceea și Eu vă spun: cereți, și vi se va da; căutați, și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.

Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide.

Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește?

Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion?

Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!

Luca 11:9-13 VDC

3. Cum primim Duhul Sfânt? Sau: Cum suntem umpluți cu Duhul Sfânt?

În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare, și a strigat: Dacă însetează cineva, să vină la mine, și să bea.

Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”

Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească ceice vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Ioan 7:37-39 VDC

Ce-ar fi să ne luptăm cu Biblia, la fel cum și Iacov s-a luptat cu îngerul Domnului și să nu ne lăsăm până nu ne binecuvintează, chiar dacă, această binecuvântare ar însemna ca trupul nostru să fie atins?

Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos!

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: