Infinitul – secretul tainic al universului

rocky mountains near wide river under cloudy sky

De ce-i așa interesant infinitul? De ce suntem așa de atrași de secretul acesta, așa de tainic, al universului? Putem ști mai multe decât ne oferă oamenii de știință?

Să începem cu ultima întrebare. Și îl vom aborda cu alte întrebări.

Câte molecule de apă are un fluviu? Câte fire de nisip cară într-o viață un râu? Câți ani are un izvor de apă și cât mai are de trăit?

Cei care consideră că știința oamenilor este ceva fascinant, acum caută tot felul de scuze, nu răspunsuri. Ba că sunt prea multe variabile, ba că se poate aproxima, ba că nu ne interesează, dar un răspuns exact nu vom primi, deoarece, omul nu poate răspunde.

Atunci, să mai luăm o întrebare: câte stele sunt în univers?

Oamenii de știință ori vor răspunde: ”un infinit”, ori: ”nu vom ști niciodată numărul exact”.

Vedeți de ce chiar și Biblia ne spune că această știință a oamenilor este pe nedrept numită știință.

Timotee, păzește ce ți s-a încredințat; ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință.

Harul să fie cu voi! Amin.

1 Timotei 6:20-21 VDC

Adevărata știință, răspunde exact la orice întrebare.

Dar, problema este următoarea:

Dacă eu, mă trezesc că sunt dintr-o dată fascinat de natura care mă înconjoară și zic: ”aș vrea să știu mai multe despre ea”, iar după aceea iau un fir de nisip, ori un bulgăre de pământ și îmi dedic toată viața studiind doar acel element, sigur voi pierde imaginea de ansamblu.

Dar, dacă iau ce au scris oamenii despre acel element și încep să studiez, s-ar putea să nu-mi ajungă o viață să citesc totul.

Și n-ar fi asta o problemă, dacă aș găsi infinitul acolo.

Ci, problema stă tocmai în împotrivirile științei.

Adică, putem vorbi despre roci, elemente, forme de relief, dar nu vorbim despre frumusețea și caracterul lor infinite. Iar scuza este ceva de genul: ”asta ține de artă și poezie, nu de știința exactă!”.

Și totuși, matematicienii vorbesc mai tot timpul despre plus infinit, minus infinit și zero.

E așa de ușor să vorbești despre ceva ce nici nu vrei să cunoști și nici nu vrei ca alții să afle…

De ce?

Pentru că omul își dorește ca el să fie considerat dumnezeu.

Dar, Dumnezeul adevărat este Unul Singur.

El a creat totul! El a creat universul! El știe numărul exact al stelelor! El știe câte mai au viață și câte s-au stins. Și nu doar că știe câte, ci știe totul despre fiecare în parte, despre întreaga viață, a fiecărei molecule și atom, din tot universul acesta!

Da! Acesta este Dumnezeu! El știe totul despre tot și toate, pentru că prin El s-au făcut toate, iar toate acestea s-au făcut pentru slava Lui!

În mod paradoxal, oamenii acceptă să fie înșelați de diavolul, cu ideea: tu poți fi ca Dumnezeu, aici pe pământ.

Adică, să caut slava oamenilor. Oamenii să mi se închine. Iar scopul meu să fie ca să am această putere dumnezeiască de control și influență asupra oamenilor.

Iar dacă e să folosim unul din exemplele de mai sus, vom spune așa:

În loc să mă bucur de frumusețea creației lui Dumnezeu, să mă smeresc înaintea Lui, să-L slăvesc pe Dumnezeu și apoi sincer să caut din toată inima mea să-mi cunosc Creatorul pentru ca să cunosc și eu Adevarata Știință, mă ocup cu flecării și mă împotrivesc Creatorului, creându-mi idoli oameni (cei care au scris deja despre ceva elemente), ori îmi doresc ca eu să fiu un idol pentru alții.

Și uite așa, oamenii se rătăcesc, iar cu această știință, pe nedrept numită așa, îi rătăcesc și pe alții.

Iar dacă matematica spune că infinitul există, dar nu se poate atinge niciodată, eu vreau să îți spun altceva. Și nu spun de la mine. Ci, aceste informații le iau din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.

Haideți să detaliem ceva mai întâi. În matematică se vorbește despre intervalul infinit fiind descris cam așa: începutul (minus infinit), mijlocul (zero), iar sfârșitul (plus infinit).

Cine trăiește din veșnicie? Dumnezeu! Deci, nu doar că El știe acel minus infinit, ci El este și acel minus infinit.

Dacă prezentul este reprezentat de zero, noi, superficial am afirma că îl cunoaștem și-l putem atinge și studia.

Dar, această clipă, până să o atingem, deja a și trecut și ne raportăm la ea, deja ca fiind trecut și nu prezent.

Doar Dumnezeu poate atinge prezentul, ba chiar îl poate face să se și oprească.

Iar despre viitor? Aici, putem da slava lui Dumnezeu, că El, plus infinitul, ne-a oferit o șansă să ajungem să locuim împreună cu El, o veșnicie, în rai.

Iar această viață veșnică o căpătăm prin credința în Fiul Său, Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.

Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.

Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.

Dar cine lucrează după adevăr vine la lumina, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.

Ioan 3:16-21 VDCC

Acum, dacă și tu vrei să fii mântuit, să fii veșnic împreună cu Dumnezeu, caută să citești Cuvântul lui Dumnezeu. Citește Biblia, pocaiește-te de tot ce-ai făcut rău și roagă-L pe El să te ierte și să te mântuiască.

Iar prin credința ta și pe baza mărturisirii cu gura ta, Dumnezeu te va mântui și vei avea parte de viața veșnică.

Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.

Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura: ”Oricine crede în El nu va fi dat de rușine.”

În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă.

Fiindcă oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.

Romani 10:9-13 VDCC

Doamne, chem Numele Tău peste mine, pentru că vreau să fiu mântuit de Tine și vreau să trăiesc prin Tine.

Vreau să fiu plin de Duhul Tău cel Sfânt, pentru că vreau să fac Voia Ta în toate, iar cu tot ceea ce fac și sunt, de acum încolo, vreau să fie făcute prin Duhul Tău cel Sfânt, spre slava și proslăvirea Ta.

Cred din toată inima mea, că Tu, Dumnezeu ești Totul, știi totul și poți totul, de aceea, în Numele Domnului Isus Hristos, te rog să mă ierți de tot ce ți-am greșit și să mă faci tu un copil al Tău.

Te rog toate acestea pe baza credinței din inimă, pe care tot Tu mi-ai pus-o, credință care mărturisește că singurul Tău Fiu, Domnul Isus Hristos, pe care Tu L-ai înviat din morți, a murit și pentru mine, iar prin Sângele Lui, am și eu iertarea păcatelor înainte Ta.

Cercetează-ne tu inimile la fiecare în parte!

Fii slăvit în veci de veci! Amin.

1 thought on “Infinitul – secretul tainic al universului”

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: