Știrile de marți

Stăm tot închiși în casă, din cauza aceluiași motiv: coronavirus.

Au apărut tot felul de statistici, teorii și lucruri, pe baza acestei lipse de ocupație.

E foarte interesant, să auzi totuși, că oamenii, îți spun că nu au avut timp de o activitate, într-o perioadă, când efectiv, nu mai știu ce să mai facă, în timp ce trebuie să stai doar în casă.

În fine, vom discuta despre asta altădată.

Până atunci, statistica legată de coronavirus, de la episodul trecut:

În exact 7 zile, de la 16000, a ajuns la 37091 de morți…

A sărit de dublu, cu aproximativ 5000 de morți. Ceea ce nu e puțin.

Dacă ar fi să ne gândim la vremurile, mai grele, din trecut, 5000 de oameni reprezintă o jumătate de legiune…

Dar noi vorbim aici, despre, aproape 4 legiuni complete, ce…nu mai pot lupta…

Dar eu, ce stau acum la bine, ce fac?

Observ o tendință: să lupt pentru diverse cauze locale. Se fac petiții peste petiții. Chiar am văzut o mare dispută pentru o bucată de pământ, din cimitir.

Doar că, de fapt, ce fac? Adevărul e: nu pot să stau și să nu lupt, așa că-mi trebuie ceva, cu/pentru care să mă lupt.

Eu sunt un luptător. De aceea și cred că e atât de grea această carantină/auto-izolare. Închis în casă, parcă îmi văd sabia și întreaga-mi armătură, că ruginește, mai tare când stă, decât, când este pusă la muncă.

Sunt sigur că acum, mulți înțeleg, că e mai greu să stai, decât să lupți.

Legat de vești, cele mai optimiste scenarii, par să estimeze, sfârșitul lunii aprilie. Abia atunci, am putea să ieșim, din nou, liberi pe-afară.

„Asta ar însemna încă o lună completă! Abia am rezistat două săptămâni! Zici că încă o lună? Asta pare chiar imposibil!”

Dar oare așa să fie? Dacă am găsi ceva de luptat, benefic pentru noi, chiar și din interiorul casei?

Dar dacă nu luptăm pentru ce trebuie?

Pentru ce ar trebui să luptăm fiecare din noi? Haideți să vedem împreună, ce ne spune, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia – hrana sufletului:

Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
1 Timotei 6:12 VDC

Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă și de clevetire și, ca niște prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteţi spre mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, și să aduceţi jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă; și cine se încrede în El nu va fi dat de rușine.” Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioși, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului” și „o piatră de poticnire și o stâncă de cădere”. Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul, și la aceasta sunt rânduiţi. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; pe voi, care odinioară nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; pe voi, care nu căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca pe niște străini și călători, să vă feriţi de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca, în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiţi supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca , făcând ce este bine, să astupaţi gura oamenilor neștiutori și proști. Purtaţi-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceţi din slobozenia aceasta o haină a răutăţii, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiţi pe toţi oamenii; iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste împăratului! Slugilor , fiţi supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulţumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi când aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, când aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta aţi fost chemaţi, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă , ca să călcaţi pe urmele Lui. „El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug.” Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și, când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. Căci eraţi ca niște oi rătăcite. Dar acum v-aţi întors la Păstorul și Episcopul sufletelor voastre.
1 Petru 2:1‭-‬25 VDC

Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziţi-vă de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii aceia răi; păziţi-vă de scrijeliţii aceia! Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult; eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminţia lui Beniamin, evreu din evrei; în ceea ce privește Legea, fariseu ; în ceea ce privește râvna, prigonitor al Bisericii; cu privire la neprihănirea pe care o dă Legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea , pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinţelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit , dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârșiţi ; și dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere , Dumnezeu vă va lumina și în această privinţă. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel . Urmaţi-mă pe mine , fraţilor, și uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Și supune toate lucrurile.
Filipeni 3:1‭-‬21 VDC
https://bible.com/bible/191/php.3.1-21.VDC

Cât de bună este aceasta mâncare pentru suflet! Spre deosebire de restul știrilor, aceasta îmi umple sufletul de bucurie și de pace, eliminând astfel, orice fel de panică și îngrijorare.

Dacă ți-a plăcut această masă, distribuie și pentru alții. Chiar este de unde. Iar dacă nu te-ai abonat încă la acest canal, poți să urmărești prin mail, notificări (clopoțelul roșu), sau apăsând pe butonul „îmi place pagina” (vezi puțin mai jos)

Domnul Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne binecuvânteze!

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: