Cum se trăiește viața la maxim?

multiracial little girls near school bus

Acest articol este o continuare a articolului de săptămâna trecută. Dacă nu l-ai citit, ori dorești să-ți reîmprospătezi memoria, o poți face apăsând pe scrisul albastru de aici: Trăiește viața la maxim!

Haideți să începem cu imaginea de mai sus. Aici vedem că doi elevi, care ajung la școală, caută să discute despre un subiect mai puțin clar. Avantajul grupului este că, sunt șanse foarte mari ca, un elev să fi studiat mai mult acasă, ori să fi avut o sclipire și să fi înțeles ceva ce alții n-au reușit.

Acum, dacă el va ține acea experiență pentru el, va fi numit de către ceilalți, pe bună dreptate: egoist și nepăsător.

Dacă aceasta are sens în lucruri așa de mici și de comune, cu atât mai mult se aplică și în subiectul vieții trăite la maxim.

Când oamenii din jurul meu, trăiesc în aceeași beznă, în aceleași chinuri sufletești, precum și eu trăiam, până ca Domnul Isus Hristos să mă lumineze, cum aș mai putea fi eu egoist și nepăsător față de ei? Mai ales, că acum, nu vorbim de posibilitatea de a lua o notă mai mică, la un obiect, ci vorbim despre unde și cum își va petrece veșnicia.

Bun, dar haideți să presupunem că totuși zici că argumentul de mai sus nu are suficientă autoritate și preferi să stai pasiv.

Așa că, vom folosi cuvintele cu cea mai mare autoritate: cuvintele Domnului Isus Hristos, pe care le găsim, evident, în Biblie.

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.

Ioan 13:34 VDC

Domnul Isus nu doar că n-a stat nepăsător, ci a predicat și învățat Evanghelia, pe toți oamenii (chiar și pe aceia care încercau să-L omoare, pentru că nu-L suportau). Iar El insistă și ne spune: că a ne iubi unii pe alții, cum ne-a iubit El pe noi, este o poruncă! Nu o opțiune.

Iar dacă îmi iubesc aproapele ca pe mine însumi, pur și simplu dispare și nepăsarea și egoismul.

Dar, într-adevăr, porunca asta este imposibilă pentru un om normal, firesc.

Așa că, mai avem nevoie de ceva.

În primul rând avem nevoie, ca și ucenicii Domnului Isus, să ne întâlnim noi personal cu El, iar El să ne reveleze personal și fiecăruia în parte Evanghelia și să ni se facă cunoscut.

Iată Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu, și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine.

Apocalipsa 3:20 VDC

Glasul Domnului Isus Hristos, se poate auzi în 3 moduri:

  1. Prin citirea Bibliei (în special cărțile Noului Testament, în care avem chiar citate)
  2. Prin vestirea/predicarea Evangheliei de către ucenicii Lui, către cei care, încă nu sunt ucenici.
  3. Prin intermediul Duhului Sfânt, îmi va vorbi mie personal, dacă Duhul Sfânt locuiește în mine.

Iar dacă noi neglijăm punctele 1 și 2, punctul 3, s-ar putea să nu beneficiem de punctul 3 niciodată.

Dacă m-am întâlnit personal cu Domnul Isus Hristos, El îmi revelează personal Evanghelia, dar îmi descoperă și Voia Lui cu privire la mine, iar aceasta este într-o armonie perfectă cu Evanghelia revelată.

Deoarece nu știu particularitatea pregătită ție de Dumnezeu, voi trata subiectul un pic general, ajutându-te în 2 moduri:

  • vei fi motivat să te întâlnești personal cu Domnul Isus, pentru a afla particularitățile tale;
  • vei avea niște linii generale, după care să te ghidezi.

Ziceam că după ce mă întâlnesc personal cu Domnul Isus Hristos, mi se descoperă și Evanghelia într-un mod personal. În ideea că mi se va descoperi în așa fel Evanghelia, astfel încât, indiferent de nivelul meu de creștere, o voi înțelege.

Da, acele lucruri din Biblie, din Evanghelie, care ori păreau așa de simple (nu le puteam înțelege substratul/profunzimea), ori prea complicate, acum, El, mi le revelează și mă ajută să le înțeleg.

De acum, eu tot ce El îmi descoperă, trebuie să pun în aplicare în viața mea. Dacă nu aplic, nu mai primesc, deoarece El are îndelungă răbdare și mă așteaptă ca eu să și aplic ceea ce El mi-a descoperit.

Dacă aplic, El îmi va descoperi și mai mult, având experiențe din ce în ce mai profunde cu Domnul Isus Hristos, astfel ajungând să-L cunosc și mai mult.

Acum, cu aceste experiențe, se întâmplă două lucruri:

  1. Credința mea crește, sau este întărită (prima poruncă);
  2. Nu voi mai putea să tac, fără să-L mărturisesc pe El și aproapelui meu (a doua poruncă).

”Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din Lege?”

Isus i-a răspuns: ”Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău”. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă.

Iar a doua, asemenea ei, este: ”Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Prorocii.”

Matei 22:36-40 VDC

Bun, după ce eu mă întâlnesc cu Domnul Isus, și am experiențe personale și profunde cu El, El mă crește ca să-I fiu un ucenic.

Și ce ne-a zis Domnul Isus, nouă, ucenicilor?

Și a zis iudeilor care crezuseră în El: ”Dacă rămâneți în Cuvântul Meu, sunteți în adevăr ucenicii Mei”

Ioan 8:31 VDC

Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.

Ioan 13:35 VDC

Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.

Ioan 15:8 VDC

Deci apostolii, pe când erau strânși laolaltă, L-au întrebat: ”Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou Împărăția lui Israel?”

El le-a răspuns: ”Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

Ci voi veți primi o putere, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului.

Faptele Apostolilor 1:6-8 VDC

Deoarece Domnul Isus Hristos, spune acestea unor locuitori din Ierusalim, și primul loc unde ar trebui să fie martori este și Ierusalimul.

Transpus mie, Domnul Isus îmi spune: ”Eduard, când se va coborî Duhul Sfânt peste tine, îmi vei fi martor în Dorohoi, în toată România, în Republica Moldova și până la marginile pământului.”

Dar, te rog să observi că Duhul Sfânt este oferă puterea de răbda ispita, de a avea dragoste adevărată pentru aproapele și de a-L mărturisi pe Hristos. Practic, nu fac nimic pe puterile mele, ci Duhul Sfânt face totul, prin mine.

Ce trebuie să fac eu? Să mă smeresc, să iau Cuvântul în mine și să-L sădesc în mine, dar nu superficial și să mă rog ca Domnul Isus să mă umple și pe mine cu această putere: Duhul Sfânt.

Fiind plin de Duhul Sfânt, Domnul Isus Hristos va locui în mine, iar eu voi rămânea în El. El îmi va vorbi personal, prin toate cele 3 moduri și mă va face un martor viu al Lui, iar viața mea, va fi trăită cu adevărat la maxim.

Acum, cum vei fi martorul Lui, îți va spune chiar El. Deci caută să te întâlnești degrabă cu El, și nu amâna.

Dacă totuși tu zici că tu vei fi mântuit fără să-I fii martor, citește și versetele acestea:

Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia?

Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii.

Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și grecii caută înțelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire, și pentru Neamuri, o nebunie; dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

1 Corinteni 1:20-24 VDC

Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că Domnul Isus Hristos vrea să ți se descoperere și ție personal și nu într-un viitor îndepărtat, ci El poate să te cerceteze chiar prin cuvintele acestea, din acest articol, chiar acum.

Așa că, predă-ți viața chiar acum Lui și cheamă-L să ți se descopere.

Iar dacă ești deja un ucenic și crezi că acest mesaj trebuie să ajungă mai departe, poți contribui la această lucrare, distribuindu-l mai departe.

Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte și El să fie slăvit în veci de veci! Amin.

Lasă un răspuns

Scroll to Top
%d blogeri au apreciat: